Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/45319 v obci Lipová – lázně

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
6. 4. 2021 - 21. 4. 2021

Úplná uzavírka silnice III/45319 v obci Lipová – lázně

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci železničního přejezdu dojde k úplné uzavírce silnice III/45319 v místě železničního přejezdu P4301 (směr Jeseník) v obci Lipová – lázně.

Termín uzavírky: od 6.4. do 15.4.2021  21.4.2021 (prodlouženo)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950113, 950116, 950117, 950118, 950120, 950126 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po objízdné trase ze zastávky Lipová-lázně,pošta dále po I/60 (obchvat) – u hasičů vlevo ul. U Bělidla – ul. Denisova – rovně přes křiž. s ul. Jaroslava Ježka – vpravo III/45319 ul. Lipovská do zastávky Jeseník,Lipovská a dále ve svých trasách.

V opačném směru ze zastávky Jeseník,Lipovská dále po III/45319 ul. Lipovská – vlevo ul. Janáčkova – vlevo ul. Jaroslava Ježka – vpravo ul. Denisova – ul. U Bělidla – u hasičů vpravo I/60 (obchvat) do zastávky Lipová-lázně,pošta a dále ve svých trasách.

 

Zastávky Lipová-lázně,rest.Selská světnička; Jeseník,Stavební podnik nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Podobné trasování budou využívat i autobusy NAD provozované za souběžnou výluku ČD na této trati č. 292, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Lipová-lázně,pošta dále po I/60 (obchvat) – u hasičů vlevo ul. U Bělidla – ul. Denisova – vpravo ul. Jaroslava Ježka – vpravo III/45319 ul. Lipovská – vlevo III/45318 ul. Puškinova – vpravo ul. Nádražní do zastávky Jeseník,žel.st.

Železniční zastávka Lipová Lázně zast. nebude obsluhována s náhradou v autobusové zastávce Lipová-lázně,pošta.