Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4503 v obci Sobotín

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
24. 4. 2023 0:00 - 31. 5. 2023 0:00

Úplná uzavírka silnice III/4503 v obci Sobotín

Z důvodu pokládky zemního kabelového vedení vysokého napětí dojde k úplné uzavírce silnice III/4503 v obci Sobotín.

Termín uzavírky: od 24. 4. 2023 do 31. 5. 2023

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930215 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny ze zastávky Petrov  n.Des.,u konečné žel.st. po I/11 a dále obousměrnou objízdnou trasou I/11 směr Rýmařov – u RD č. p. 213 odbočení na místní komunikaci okolo zámku Sobotín – III/4503 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Spoje č. 41, 233, 45 budou z Rudoltic vedeny po I/11 do zastávky Sobotín,u kostela, po její obsluze budou pokračovat po I/11 a dále jednosměrnou objízdnou trasou u penzionu Eva odbočení na místní komunikaci okolo zámku Sobotín – III/4503 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Sobotín,koliba; Petrov n.Des.,u konečné žel.st.; Petrov n.Des.,ObÚ nebudou ve směru z Rudoltic spoji č. 41, 233 a 45 obsluhovány bez náhrady.

Spoj č. 49 bude z Rudoltic veden po I/11 do zastávky Sobotín,u kostela, po její obsluze bude pokračovat po I/11 a dále jednosměrnou objízdnou trasou u penzionu Eva odbočení na místní komunikaci okolo zámku Sobotín – III/4503 a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Sobotín,koliba nebude ve směru z Rudoltic tímto spojem obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 11, 21, 16, 26 budou začínat / končit náhradní zastávce Sobotín,škola a budou vedeny ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Sobotín,škola nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna vedle prodejny COOP, k náhradnímu označníku. V prostoru okolo prodejny bude probíhat i otáčení BUS.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 215