Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4503 v obci Sobotín

Změna v autobusové dopravě
8. 7. 2024 0:00 - 3. 1. 2025 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4503 v obci Sobotín

Z důvodu stavebních prací na výstavbě chodníku a dešťové kanalizace dojde k úplné uzavírce silnice III/4503 v obci Sobotín.

Termín uzavírky: od 8. 7. 2024 do 3. 1. 2025

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930215 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V průběhu úplné uzavírky bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky v prostoru stavby.

 

Výstavba chodníku bude probíhat podél silnice III/4503 vpravo ve směru jízdy Sobotín – Vernířovice, kde se nachází autobusová zastávka Sobotín,zdrav.stř. (směr Vernířovice). V závislosti na postupu stavebních prací dojde na dobu nezbytně nutnou k přemístění této zastávky o několik metrů dále na nově vybudovaný chodník, případně na provizorní nástupiště k náhradnímu označníku, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.