Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4501 v obci Vernířovice

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
5. 8. 2021 0:00 - 28. 9. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4501 v obci Vernířovice

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/4501 v obci Vernířovice – průtah obcí.

Termín uzavírky: od 10. 8. 2021 do 28. 9. 2021 17. 10. 2021 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930215 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

  • 10. 8. 2021 – 11.   8. 2021     Úsek č. 2                         úplná včetně BUS
  • 12. 8. 2021 – 31.   8. 2021     Úsek č. 1                         úplná včetně BUS
  • 12. 8. 2021 – 31.   8. 2021     Úsek č. 3                         úplná včetně BUS
  •   6. 9. 2021 – 28.   9. 2021     Recyklace + povrchy     úplná včetně BUS
  • 29. 9. 2021 – 17. 10. 2021     Dokončovací práce        úplná mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 10. 8. 2021 – 31. 8. 2021 (včetně 1. 9. – 5. 9. 2021 než dojde v recyklaci a pokládce) Úseky č. 1,  č. 2,  č. 3  – úplná včetně BUS

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky vždy v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod., kdy spoje budou zkráceny před obec Vernířovice s obsluhou náhradní zastávky Sobotín,rozc.Maršíkov, ve které budou spoje, po otočení v prostoru přilehlé křižovatky, začínat případně končit.

Zastávky Vernířovice,dol.zast.; Vernířovice,pila; Vernířovice,kostel; Vernířovice,Sedm Dvorů,hájenka nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Sobotín,rozc.Maršíkov nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přesunuta o cca 70 m k náhradnímu označníku umístěnému za křižovatkou ve směru jízdy do Sobotína.

 

V čase od 16.00 hod. do 7.00 hod. budou spoje vedeny úsekem stavby po volné části vozovky pouze do stávající zastávky Vernířovice,kostel, kde se otočí na komunikaci před Obecním úřadem a budou vedeny zpět po III/4501 směr Sobotín.

V průběhu uzavírky může dojít k omezení obsluhy stávajících zastávek Vernířovice,dol.zast.Vernířovice,pila, které budou v případě nutnosti přemístěny k náhradnímu označníku dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

 

Zastávka Vernířovice,Sedm Dvorů,hájenka nebude obsluhována po celou doby stavby bez náhrady!


V termínu 6. 9. 2021 – 28. 9. 2021 Recyklace a pokládka živičných vrstev – úplná včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou zkráceny před obec Vernířovice s obsluhou náhradní zastávky Sobotín,rozc.Maršíkov, ve které budou spoje, po otočení v prostoru přilehlé křižovatky, začínat případně končit.

Zastávky Vernířovice,dol.zast.; Vernířovice,pila; Vernířovice,kostel; Vernířovice,Sedm Dvorů,hájenka nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Sobotín,rozc.Maršíkov nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přesunuta o cca 70 m k náhradnímu označníku umístěnému za křižovatkou ve směru jízdy do Sobotína. 


V termínu od 29. 9. 2021 do 17. 10. 2021 (předpoklad, který bude upřesněn zhotovitelem) Dokončovací práce – úplná mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům dotčené linky včetně obsluhy všech autobusových zastávek v původních polohách bez omezení. 


 Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 215