Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4498 ulice Loštická ve městě Litovel

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
15. 7. 2024 0:00 - 31. 8. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4498 ulice Loštická ve městě Litovel

Z důvodu stavebních prací na opravě komunikace dojde k úplné uzavírce silnice III/4498 ulice Loštická ve městě Litovel.

Termín uzavírky: od 15. 7. 2024 do 31. 8.  2024

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890307 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou ze zastávky Litovel,aut.st. vedeny obousměrnou objízdnou trasou po II/449 ul. Dukelská – ul. Palackého – okružní křižovatkou na II/635 ul. Svatoplukova – nájezd na D35 – D35 – EXIT 245 – III/4499 Nové Zámky do zastávky Mladeč,Nové Zámky,křiž.

Zastávka Litovel,rozc.k cukrovaru nebude obsluhována bez náhrady.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 307