Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4496 před obcí Králová

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
19. 4. 2021 0:00 - 21. 4. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4496 před obcí Králová

                                                                  ÚPLNÁ UZAVÍRKA ZRUŠENA!

Z důvodu stavebních prací na opravě propustku dojde k úplné uzavírce silnice III/4496 směr Králová v místě za křižovatkou se silnicí II/444 (Úsov – Medlov).

Termín uzavírky: od 19.4. do 21.4.2021

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890323 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Úsova – dále po silnici II/444 Medlov – v Medlově vpravo III/44410 Králová – zpět na III/4496 do zastávky Medlov,Králová,náves, kde se otočí a budou pokračovat dále ve svých trasách dle licence.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platného jízdního řádu.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním cca do 5 min.