Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4494 v úseku Medlov – Benkov a v obci Střelice

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
5. 10. 2020 - 19. 12. 2020

Úplná uzavírka silnice III/4494 v úseku Medlov – Benkov a v obci Střelice

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/4494 v úseku Benkov – Medlov a v obci Střelice – průtah obcí směr Benkov.

Termín uzavírky: od 5.10. do 19.12.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890312 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 890323, 890335, 890336 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrných objízdných trasách z Uničova po II/444 ul. Mohelnická – II/449 Medlov – III/44410 Králová – III/4495 Benkov – III/4494 do zastávky Uničov,Benkov,rest. nebo z Uničova po II/449 ul. Litovelská – II/449 Střelice, Červenka – III/4496 Králová – III/4495 Benkov – III/4494 do zastávky Uničov,Benkov,rest.

Zastávka Uničov,Střelice,pošta se nachází ve stavebním úseku a nebude obsluhována bez náhrady po celou dobu uzavírky!

Vybrané spoje zmíněných linek budou obsluhovat zastávku Uničov,Střelice,nám. nebo Uničov,Střelice,rozc.Renoty.

 

Níže jsou uvedeny základní změny v trasování spojů a obsluze zastávek, je nutné seznámit se blíže s příslušnými výlukovými jízdními řády:

 

Linka 890312

Spoj č. 7 bude vedený z Litovle do Červenky, Králové, mimo MČ Benkov, dále do Hlivic, Medlova a Uničova. Spoj nebude obsluhovat zastávku Uničov,Benkov,rest., MČ Střelice a zastávku Uničov,hřbitov bez náhrady.

Spoj č. 13 bude vedený z Litovle do Červenky, Králové, Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět do Králové, Hlivic, Medlova. Spoj nebude obsluhovat MČ Střelice.

Spoj č. 2 bude vedený z Medlova do Hlivic, Králové, Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět do Králové, Červenky a Litovle. Spoj nebude obsluhovat MČ Střelice.

Spoj č. 4 bude vedený z Uničova do Medlova, Hlivic, Králové, Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět do Králové, Červenky a Litovle. Spoj nebude obsluhovat zastávku Uničov,hřbitov a MČ Střelice.

 

Linka 890323

bude mimořádně u spojů č. 6 a 8 provádět závlek z Králové do Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest., náhradou za zrušený spoj č. 9 linky 890335.

 

Linka 890335

Spoj č. 9 bude vedený z Litovle do Červenky, Střelic s obsluhou zastávky Uničov,Střelice,nám., Uničova. Spoj nebude obsluhovat MČ Benkov s náhradou na lince 890323 / sp. č. 6 a 8.

Spoj č. 20 bude vedený z Uničova přes Medlov a Královou (bez zastavení) do Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět přes Královou a Medlov (bez zastavení) do Uničova, Střelic s obsluhou zastávky Uničov,Střelice,nám., Červenky a Litovle. Spoj nebude obsluhovat zastávku Uničov,pekárna.

 

Linka 890336

Spoj č. 5 bude vedený z Uničova do Střelic s obsluhou zastávky Uničov,Střelice,nám., Renot, Dětřichova, Pňovic, zpět do Dětřichova, Renot, Střelic s obsluhou zastávky Uničov,Střelice,rozc.Renoty, přes Červenku, Královou (bez zastavení) do Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět přes Královou a Medlov (bez zastavení) do Uničova. Spoj nebude obsluhovat zastávku Uničov,pekárna.

Spoj č. 7 bude vedený z Uničova přes Medlov a Královou (bez zastavení) do Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět přes Královou a Medlov (bez zastavení) do Uničova. Spoj nebude obsluhovat zastávku Uničov,hřbitov a MČ Střelice.

Spoj č. 9 bude vedený z Uničova do Střelic s obsluhou zastávky Uničov,Střelice,nám., Renot, Dětřichova, zpět do Renot, Střelic s obsluhou zastávky Uničov,Střelice,rozc.Renoty, přes Červenku, Královou (bez zastavení) do Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. (zastávka bude pouze pro výstup) zpět přes Královou a Medlov (bez zastavení) do Uničova. Pokud na spoji nebudou cestující do MČ Benkov bude spoj po obsloužení Dětřichova vedený z MČ Střelice přímo do Uničova. Spoj nebude obsluhovat zastávky Uničov,pekárna a Uničov,hřbitov.

Spoj č.11 bude zrušený bez náhrady.

Spoj č.2 bude vedený z MČ Střelice přímo do Uničova. Spoj nebude obsluhovat MČ Benkov. Alternativní spojení je možné z Benkova využít linku 890312 / sp.č.2 a v zastávce Červenka,žel.st. přestoupit na linku 890335 / sp. č. 1 směr Uničov.

 

Otáčení autobusů v MČ Benkov bude probíhat na točně okolo kaple Panny Marie a prodejny potravin.

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.