Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4494 v obci Benkov – průtah obcí

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
19. 8. 2019 - 16. 11. 2019

Úplná uzavírka silnice III/4494 v obci Benkov – průtah obcí

Z důvodu rekonstrukce silnice III/4494 v obci Benkov – průtah obcí bude silniční provoz omezen i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 19.8. do 16.11.2019, od 23.9. do 24.9.2019 – pokládka asfaltových vrstev

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890312 dopravce Arriva Morava a.s. a 890335, 890336 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek úsekem stavby, vždy po volné části vozovky a to do doby, než započne pokládka asfaltových vrstev.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných JŘ.

 

V termínu pokládky ložných vrstev od 23.9. do 24.9.2019 (aktualizováno) bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek úsekem stavby vždy od 4:00 do 8:00 hodin.

Autobusové zastávky budou v této době obslouženy dle platných JŘ.

V době od 8:00 do 4:00 hod. bude probíhat pokládka a chladnutí asfaltových vrstev, spojům zmíněných linek nebude umožněn průjezd a budou vedeny po objízdných trasách:

Linka 890312

spoj č.7 s odjezdem ve 12:30 hod. z Litovle do Uničova pojede po objízdné trase ze zastávky Medlov,u mostu po silnici III/4494 na křižovatku se silnicí III/44415, kde bude náhradní zastávka za Uničov,Benkov,rest. a dále po II/444 do Uničova.

Spoj neobslouží zastávky Uničov,Střelice,pošta a Uničov,hřbitov.

Zastávka Uničov,Benkov,rest. bude přemístěna do prostoru křižovatky silnic III/44415 a III/4494 směr Medlov

spoj č.13 s odjezdem ve 14:22 hod. z Litovle do Králové pojede ze zastávky Uničov,Střelice,nám. (mimo zastávku Uničov,Střelice,pošta) dále po silnici II/449 přes Uničov a dále po silnicích II/444 a III/44415 na křižovatku se silnicí III/4494, kde bude náhradní zastávka za Uničov,Benkov,rest. a dále do Medlova a Králové.

Spoj neobslouží zastávku Uničov,Střelice,pošta.

Zastávka Uničov,Benkov,rest. bude přemístěna do prostoru křižovatky silnic III/44415 a III/4494 směr Medlov

 

Linka 890335

spoj č.20 s odjezdem v 10:55 hod. z Uničova do Litovle pojede ze zastávky Uničov,aut.st. po objízdné trase silnicemi II/449 a III/4494 do zastávky Uničov,Střelice,pošta, kde se otočí a bude pokračovat dále ve své trase.

Spoj neobslouží zastávky Uničov,pekárna a Uničov,Benkov,rest.

 

Linka 890336

spoj č.5 s odjezdem v 10:00 hod. z Uničova směr Pňovice pojede ze zastávky Uničov,aut.st. po objízdné trase silnicemi II/449 a III/4494 do zastávky Uničov,Střelice,pošta, kde se otočí a bude pokračovat dále ve své trase.

spoj č.9 s odjezdem v 16:28 hod. z Uničova směr Pňovice pojede ze zastávky Uničov,aut.st. po objízdné trase silnicemi II/449 a III/4494 do zastávky Uničov,Střelice,pošta, kde se otočí a bude pokračovat dále ve své trase.

Spoje neobslouží zastávky Uničov,pekárna a Uničov,Benkov,rest.

spoj č.7 s odjezdem ve 13:50 hod. z Uničova směr Střelice pojede ze zastávky Uničov,sídl.Moravské nám. po objízdné trase ul. Bratří Čapků – II/444 ul. Mohelnická – ul. Dukelská – II/449 ul. Litovelská do zastávky Uničov,Střelice,pošta, kde se otočí a bude pokračovat dále ve své trase.

Spoj neobslouží zastávku Uničov,Benkov,rest.

 

Přesný termín pokládky asfaltových vrstev bude závislý na postupu stavebních prací a bude v předstihu zveřejněný na zastávkách a webových stránkách.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami může docházet ke zpoždění do 5 minut.