Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4494 Střelice – Benkov – Medlov

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
8. 3. 2021 - 30. 6. 2021

Úplná uzavírka silnice III/4494 Střelice – Benkov – Medlov

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/4494 v úseku Benkov – Medlov a v obci Střelice.

Termín uzavírky: od 8.3. 16.3. do 30.6.2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890312 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 890323, 890335, 890336 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

16.3. – 16.5.20211. fáze uzavřené úseky III/4494 Benkov – Medlov a Střelice v obci směr Benkov

17.5. – 30.6.20212. fáze uzavřený úsek III/4494 Střelice v obci směr Benkov

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 16.3. – 16.5.2021 – 1. fáze uzavřené úseky III/4494 Benkov – Medlov a Střelice v obci směr Benkov

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrných objízdných trasách z Uničova po II/444 ul. Mohelnická – II/449 Medlov – III/44410 Králová – III/4496, III/4495 Benkov – III/4494 do zastávky Uničov,Benkov,rest. nebo z Uničova po II/449 ul. Litovelská – II/449 Střelice, Červenka – III/4496 Králová – III/4495 Benkov – III/4494 do zastávky Uničov,Benkov,rest.

Zastávka Uničov,Střelice,pošta se nachází ve stavebním úseku a nebude obsluhována bez náhrady po celou dobu uzavírky.

Vybrané spoje zmíněných linek budou obsluhovat zastávku Uničov,Střelice,nám. nebo Uničov,Střelice,rozc.Renoty.

 

Níže jsou uvedeny základní změny v trasování spojů a obsluze zastávek, je nutné seznámit se blíže s příslušnými výlukovými jízdními řády:

Linka 890312

Spoj č. 7 bude vedený z Litovle do Červenky, Králové, mimo MČ Benkov, dále okolo Hlivic do Medlova a Uničova. Spoj nebude obsluhovat zastávku Uničov,Benkov,rest., MČ Střelice a zastávku Uničov,hřbitov bez náhrady.

Spoj č. 13 bude vedený z Litovle do Červenky, Králové, Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět do Králové, Hlivic, Medlova. Spoj nebude obsluhovat MČ Střelice.

Spoj č. 14 (zpětný spoj od spoje č. 13) bude vedený z Medlova do Králové a dále ve své trase směr Litovel dle jízdního řádu.

Spoj č. 2 bude vedený z Medlova do Hlivic, Králové, Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět do Králové, Červenky a Litovle. Spoj nebude obsluhovat MČ Střelice.

Spoj č. 4 bude vedený z Uničova do Medlova, Hlivic, Králové, Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět do Králové, Červenky a Litovle. Spoj nebude obsluhovat zastávku Uničov,hřbitovMČ Střelice.

 

Linka 890323

bude mimořádně u spojů č. 6 a č. 8 provádět závlek z Králové do Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest., náhradou za zrušený spoj č. 3 linky 890336.

 

Linka 890335

Spoj č. 20 bude vedený z Uničova přes Medlov a Královou (bez zastavení) do Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět přes Královou a Medlov (bez zastavení) do Uničova, Střelic s obsluhou zastávky Uničov,Střelice,nám., Červenky a Litovle.

 

Linka 890336

Spoj č. 5 bude vedený z Uničova do Střelic s obsluhou zastávky Uničov,Střelice,nám., Renot, Dětřichova, Pňovic, zpět do Dětřichova, Renot, Střelic s obsluhou zastávky Uničov,Střelice,rozc.Renoty, přes Červenku, Královou (bez zastavení) do Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět přes Královou a Medlov (bez zastavení) do Uničova. Spoj nebude obsluhovat zastávku Uničov,pekárna. 

Spoj č. 7 bude vedený z Uničova přes Medlov a Královou (bez zastavení) do Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět přes Královou a Medlov (bez zastavení) do Uničova. Spoj nebude obsluhovat zastávku Uničov,hřbitovMČ Střelice.

Spoj č. 9 bude vedený z Uničova do Střelic s obsluhou zastávky Uničov,Střelice,nám., Renot, Dětřichova, zpět do Renot, Střelic s obsluhou zastávky Uničov,Střelice,rozc.Renoty, přes Červenku, Královou (bez zastavení) do Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. (zastávka bude pouze pro výstup) zpět přes Královou a Medlov (bez zastavení) do Uničova. Pokud na spoji nebudou cestující do MČ Benkov bude spoj po obsloužení Dětřichova vedený z MČ Střelice přímo do Uničova. Spoj nebude obsluhovat zastávky Uničov,pekárnaUničov,hřbitov.

Spoj č. 3 bude navíc obsluhovat zastávky Medlov,Zadní Újezd; Medlov,u hřiště; Uničov,pekárnaUničov,Dukelská. Spoj nebude obsluhovat MČ Benkov a MČ Střelice. V Uničově nebude obsluhovat zastávky Uničov,poliklinikaUničov,Bezručovo nám.

Spoj č.2 bude vedený z MČ Střelice přímo do Uničova. Spoj nebude obsluhovat MČ Benkov. Alternativní spojení je možné z Benkova využít linku 890312 / sp.č.2 a v zastávce Červenka,žel.st. přestoupit na linku 890335 / sp. č. 1 směr Uničov.

Spoj č. 4 bude vedený z MČ Střelice přímo do Uničova. Spoj nebude obsluhovat MČ Benkov. 


V termínu 17.5. – 30.6.2021 – 2. fáze uzavřený úsek III/4494 Střelice v obci směr Benkov

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrných objízdných trasách z Uničova po II/444 ul. Mohelnická – III/44415, III/4494 Benkov do zastávky Uničov,Benkov,rest. – III/4494 Medlov – III/44410 Králová nebo z Uničova po II/449 ul. Litovelská – II/449 Střelice, Červenka – III/4496 Králová – III/4495 Benkov – III/4494 do zastávky Uničov,Benkov,rest.

Zastávka Uničov,Střelice,pošta se nachází ve stavebním úseku a nebude obsluhována bez náhrady po celou dobu uzavírky.

Vybrané spoje zmíněných linek budou obsluhovat zastávku Uničov,Střelice,nám.

 

Níže jsou uvedeny základní změny v trasování spojů a obsluze zastávek, je nutné seznámit se blíže s příslušnými výlukovými jízdními řády:

Linka 890312

Spoj č. 7 bude vedený z Litovle do Červenky, Králové, okolo Hlivic do Medlova, Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět po III/4494 na III/44415 a okolo pekáren do Uničova. Spoj nebude obsluhovat MČ Střelice a zastávku Uničov,hřbitov bez náhrady.

Spoj č. 13 bude vedený z Litovle do Červenky, Králové, Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět po III/4494 do Medlova, Hlivic, Králové. Spoj nebude obsluhovat MČ Střelice.

Spoj č. 14 bude vedený ve své trase směr Litovel dle jízdního řádu.

Spoj č. 2 bude vedený z Králové do Hlivic, Medlova, Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět po III/4495 a III/4496 do Králové, Červenky a Litovle. Spoj nebude obsluhovat MČ Střelice.

Spoj č. 4 bude vedený z Uničova okolo pekáren na III/44415 a III/4494 do Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět po III/4494 do Medlova, okolo Hlivic do Králové, Červenky a Litovle. Spoj nebude obsluhovat zastávku Uničov,hřbitovMČ Střelice.

 

Linka 890323

Spoje budou vedeny bez úprav dle platného jízdního řádu.

 

Linka 890335

Spoj č. 20 bude vedený z Uničova okolo pekáren na III/44415 a III/4494 do Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět po III/4494 a III/44415 do Uničova, Střelic s obsluhou zastávky Uničov,Střelice,nám., Červenky a Litovle.

 

Linka 890336

Spoj č. 5 bude vedený z Uničova okolo pekáren na III/44415 a III/4494 do Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět po III/4494 a III/44415 do Uničova, Střelic s obsluhou zastávky Uničov,Střelice,nám., Renot, Dětřichova, Pňovic, zpět do Dětřichova, Renot, Střelic s obsluhou zastávky Uničov,Střelice,nám. do Uničova.

Spoj č. 7 bude vedený z Uničova okolo pekáren na III/44415 a III/4494 do Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět po III/4494 a III/44415 do Uničova. Spoj nebude obsluhovat zastávku Uničov,hřbitovMČ Střelice.

Spoj č. 9 bude vedený z Uničova okolo pekáren na III/44415 a III/4494 do Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět po III/4494 a III/44415 do Uničova, Střelic s obsluhou zastávky Uničov,Střelice,nám., Renot, Dětřichova, zpět do Renot, Střelic s obsluhou zastávky Uničov,Střelice,nám. do Uničova.

Spoj č. 3 bude z Medlova vedený po III/4494 do Benkova s obsluhou zastávky Uničov,Benkov,rest. zpět po III/4494 a III/44415 okolo pekáren do Uničova. Spoj bude navíc obsluhovat zastávku Uničov,Dukelská. Spoj nebude obsluhovat MČ Střelice. V Uničově nebude obsluhovat zastávky Uničov,poliklinikaUničov,Bezručovo nám.

Spoj č. 2 bude vedený z MČ Střelice přímo do Uničova. Spoj nebude obsluhovat MČ Benkov. Alternativní spojení je možné z Benkova využít linku 890312 / sp. č. 2 a v zastávce Červenka,žel.st. přestoupit na linku 890335 / sp. č. 1 směr Uničov.

Spoj č. 4 bude vedený z MČ Střelice přímo do Uničova. Spoj nebude obsluhovat MČ Benkov.

 

Otáčení autobusů v MČ Benkov bude probíhat na točně okolo kaple Panny Marie a prodejny potravin.

 

Na zmíněné linky budou v obou termínech vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Výlukové jízdní řády linek 890312 a 890335 jsou také dotčeny souběžnou uzavírkou silnice II/449 ul. Dukelská v Litovli, více informací naleznete zde.