Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44924 v obci Slatinky

Změna v autobusové dopravě
20. 6. 2022 0:00 - 15. 9. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/44924 v obci Slatinky

Z důvodu výstavby nových chodníků a venkovního osvětlení dojde k úplné uzavírce silnice III/44924 v obci Slatinky (směr Třebčín).

Termín uzavírky: od 20. 6. 2022 do 15. 9. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780401 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou ze zastávky Slatinky,náves vedeny po místní komunikaci okolo hasičské zbrojnice a dále obousměrnou objízdnou trasou III/44924 – II/449 Slatinice, MČ Lípy – III/44925 do zastávky Slatinice,Větřák a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat s jejich mírným zpožděním přibližně do 4 minut.