Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44920 v Náměšti na Hané, místní části Nové Dvory

Změna v autobusové dopravě
16. 5. 2022 0:00 - 20. 5. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/44920 v Náměšti na Hané, místní části Nové Dvory

Z důvodu napojování inženýrských sítí dojde k úplné uzavírce silnice III/44920 v Náměšti na Hané, místní části Nové Dvory.

Termín uzavírky: od 16. 5. 2022 do 20. 5. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891374, 891377 dopravce VOJTILA Trans s. r. o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, ani otáčení autobusů na místní točně. Spoje budou mimořádně ukončeny či začínat na počátku obce v místě křižovatky silnice III/44920 s místní polní cestou, kde bude probíhat i otáčení autobusů a obsluha přemístěné náhradní zastávky Náměšť na Hané,Nové Dvory,rest.

Zastávka Náměšť na Hané,Nové Dvory,rest. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěná pro oba směry cca o 280 m ke křižovatce ze silnice III/44920 na polní cestu směr Náměšť n. H.

Časy odjezdů jednotlivých spojů z výše uvedené náhradní zastávky budou dodrženy dle platných jízdních řádů.