Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4491 v obci Plinkout

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 6. 2021 0:00 - 8. 8. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4491 v obci Plinkout

Z důvodu stavebních prací na vodovodní síti dojde k úplné uzavírce silnice III/4491 v obci Plinkout.

Termín uzavírky: od 1. 6. 2021 do 31. 7. 2021 8. 8. 2021 (prodloužený termín)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890322, 890324 a 890326 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny ze zastávky Dlouhá Loučka,rest.U Hvězdy, případně zastávky Dlouhá Loučka,radnice ve své trase po silnici III/4491 do obce Plinkout a dále obousměrnou objízdnou trasou – vlevo po místní komunikaci okolo ČOV – vpravo po místní komunikaci okolo areálu zemědělského družstva Plinkout – vpravo silnicí III/4491 okolo kulturního domu na zastávku Dlouhá Loučka,Plinkout,jednota.

Zastávka Dlouhá Loučka,Plinkout,dol.konec nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 250 m u křižovatky silnic III/4491 s místní komunikaci v blízkosti ČOV k náhradním označníkům.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním do 5 minut.