Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4487 Pěnčín – Laškov

Změna v autobusové dopravě
4. 11. 2019 - 16. 11. 2019

Úplná uzavírka silnice III/4487 Pěnčín – Laškov

Z důvodu rekonstrukce komunikace bude na silnici III/4487 Pěnčín – Laškov omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: 4. 11. – 16. 11. 2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780439, 780441 a 780442 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům č. 18, 19 a 20 zmíněné linky 780439, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Pěnčín,ObÚ po silnici III/36635, III/4487, III/4488 a II/448 na zastávku Laškov,čekárna, dále dle platné licence.

Všechny autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

Ostatní zmíněné linky č. 780441 a 780442 daným úsekem pouze projíždí, dle výlukových jízdních řádů, z důvodu uzavírky mostu ev.č. 448-001 na silnici II/448 mezi Laškovem a Kandií. V termínu úplné uzavírky budou vedeny po stejné obousměrné objízdné trase jako výše uvedené spoje linky 780439.