Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44814 Luběnice – Rataje

Změna v autobusové dopravě
1. 11. 2019 - 2. 11. 2019

Úplná uzavírka silnice III/44814 Luběnice – Rataje

Z důvodu nakládky cukrové řepy bude na silnici III/44814 Luběnice – Rataje omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 1.11. (17:00 hod.) do 2.11. 2019 (24:00 hod.)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780439, 890372 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 891371, 891372, 891373, 891374, 891378 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Luběnic po silnici III/44923 Slatinice – silnici II/449 Drahanovice, Nová – silnici II/448 do Ratají.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

V důsledku vedení spojů objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 7 minut.