Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44812 v místě mostu v obci Drahanovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 2. 2022 0:00 - 9. 5. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/44812 v místě mostu přes potok Zlatá stružka v obci Drahanovice

Z důvodu výstavby nového mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/44812 v místě mostu přes potok Zlatá stružka v obci Drahanovice.

Termín uzavírky: od 1. 2. 2022 do 9. 5. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780439, 780440, 780441, 780442 dopravce ARRIVA autobusy a. s. a 891378 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/44812 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780439

Spoje č. 3, 16, 21 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z náhradní zastávky Drahanovice,Lhota p.Kosířem po silnici III/44812 Lhota pod Kosířem, Čechy pod Kosířem – III/36635 Čechy pod Kosířem, Pěnčín – III/4487 – III/4488 – II/448 Ludéřov – Drahanovice, s obsluhou zastávky Drahanovice,žel.st. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Drahanovice,Lhota p.Kosířem nebude obsluhována v původní poloze, ale bude obousměrně přemístěna k náhradnímu označníku umístěnému na zpevněné ploše u fotbalového hřiště.

Zastávka Drahanovice,škola nebude obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 4, 12, 17, 25 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Drahanovice,žel.st. po silnici II/448 Ludéřov – III/4488 – III/4487 Pěnčín – III/36635 Čechy pod Kosířem s náhradní obsluhou stávajících zastávek Čechy p.Kosířem,pošta; Čechy p.Kosířem,sokolovna – III/44812 Lhota pod Kosířem s obsluhou náhradní zastávky Drahanovice,Lhota p.Kosířem, po otočení zpět po III/44812 Čechy pod Kosířem a dále směr Hluchov / Pěnčín dle platného jízdního řádu.

Zastávka Drahanovice,Lhota p.Kosířem nebude obsluhována v původní poloze, ale bude obousměrně přemístěna k náhradnímu označníku umístěnému na zpevněné ploše u fotbalového hřiště.

Zastávka Drahanovice,škola nebude obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 8, 26, 28, 30, 33, 22, 27, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Drahanovice,žel.st. po silnici II/448 Ludéřov – III/4488 – III/4487 Pěnčín – III/36635 Čechy pod Kosířem, kde se po obsluze zastávky Čechy p.Kosířem,sokolovna otočí a budou pokračovat ve své trase dle platného jízdního řádu, popř. budou ukončeny a vyčkají na odjezd následného spoje dle platného jízdního řádu.

Zastávky Drahanovice,škola; Drahanovice,Lhota p.Kosířem nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 9, 31 budou vedeny ze zastávky Pěnčín,ZŠ po silnici III/36635 a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/4487 – III/4488 – II/448 Ludéřov – Drahanovice do zastávky Drahanovice,žel.st. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Čechy p.Kosířem,pošta; Čechy p.Kosířem,sokolovna; Drahanovice,škola; Drahanovice,Lhota p.Kosířem nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoj č. 13 bude veden ve své trase do náhradní zastávky Drahanovice,Lhota p.Kosířem, kde se otočí a bude pokračovat jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/44812 Lhota pod Kosířem – Čechy pod Kosířem – III/36635 Pěnčín – III/4487 – III/4488 – II/448 Ludéřov – III/4489 s obsluhou zastávky Drahanovice,Kníničky,rozc. – III/44813 Drahanovice – III/44812 – II/448 a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Drahanovice,Lhota p.Kosířem nebude obsluhována v původní poloze, ale bude obousměrně přemístěna k náhradnímu označníku umístěnému na zpevněné ploše u fotbalového hřiště.

Zastávka Drahanovice,škola nebude obsluhována bez náhrady.


Linka 891378

Spoj č. 5 bude po obsluze náhradní zastávky Drahanovice,škola veden jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/44813 – III/44812 – II/448 do zastávky Drahanovice,žel.st. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Drahanovice,škola nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna k náhradnímu označníku umístěnému vedle hasičské zbrojnice (směr Kníničky) a před obchodem s potravinami (směr Slatinice).

Zastávka Drahanovice,Lhota p.Kosířem nebude obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 6, 8 budou vedeny z náhradní zastávky Drahanovice,škola po silnici III/44813 ve svých trasách směr Kníničky dle platného jízdního řádu.

Zastávka Drahanovice,škola nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna k náhradnímu označníku umístěnému vedle hasičské zbrojnice (směr Kníničky) a před obchodem s potravinami (směr Slatinice).


Linky 780440 a 780441

Z důvodu zajištění současných přestupových vazeb cestujících v obci Pěnčín, budou na tyto linky vypracovány výlukové jízdní řády.


Linka 780442

V důsledku časové náročnosti objízdných tras dojde k vypracování výlukového jízdního řádu i na této lince, u které bude z důvodu oběhů vozidel upraven spoj č. 10 (bude začínat až ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha a nebude obsluhovat zastávku Olomouc,aut.nádr.) a návaznosti přestupů cestujících na další linky budou přepracovány z Laškova do Pěnčína.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 378Linka 439Linka 440Linka 441Linka 442