Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4481 v obci Ochoz

Změna v autobusové dopravě
19. 4. 2021 0:00 - 31. 10. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4481 v obci Ochoz

Z důvodu stavebních prací na výstavbě kanalizace a ČOV dojde k úplné uzavírce silnice III/4481 v obci Ochoz.

Termín uzavírky: od 19. 4. do 31. 10. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890301, 890305, 780440, 780447 a 780448 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa.

V průběhu stavebních prací může dojít k omezení obsluhy zastávky Ochoz, která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby – ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

V obci Ochoz dochází také k otáčení autobusů, které přijíždí do obce Ochoz od Budětska a zpět se směrem do Budětska vrací. Pro tyto autobusy je stavba zajistí bezpečné otáčení po celou dobu uzavírky.