Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44638 v úseku Hraběšice – lom Krásné

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
20. 9. 2023 0:00 - 30. 9. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/44638 v úseku Hraběšice – lom Krásné

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/44638 v úseku obce Hraběšice – lom Krásné.

Termín uzavírky: od 20. 9. 2023 do 30. 9. 2023 27. 9. 2023 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930214 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

AKTUÁLNĚ: S platností od 28. 9. 2023 bude stavebním úsekem umožněn průjezd BUS, tímto dojde k navrácení spojů zmíněné linky až do obce Hraběšice.

Zastávky Hraběšice,Krásné,u lomu; Hraběšice,obchod; Hraběšice,konečná budou opět obousměrně obsluhovány dle kmenového jízdního řádu.


Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům (spoje č. 1, 3, 9, 5, 7, 203, 2, 4, 10, 6, 8, 204) zmíněné linky, které budou předčasně ukončeny (či začínat) ve stávající zastávce Vikýřovice,rozc.Nový Malín, kde se následně i otočí v prostoru křižovatky.

 

Zastávky Hraběšice,Krásné,u lomu; Hraběšice,obchod; Hraběšice,konečná nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 214