Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44638 ulice Hraběšická ve Vikýřovicích

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
21. 8. 2022 0:00 - 7. 11. 2022 0:00

Úplná uzavírka silnice III/44638 ulice Hraběšická ve Vikýřovicích

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu dojde k úplné uzavírce silnice III/44638 ul. Hraběšická v místě železničního přejezdu P4237 v obci Vikýřovice (směr Hraběšice).

Termíny uzavírky: od 21. 8. 2022 do 11. 9. 17. 9. 2022 (prodloužení termínu) a od 25. 10. 2022 do 7. 11. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930214 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze silnice III/44638 ul. Hraběšická ve Vikýřovicích – vpravo III/44636 ul. K Lužím s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Vikýřovice,u penzionu – dále po III/44636 ul. Vikýřovická, Šumperk – II/446 Nový Malín, Plechy – III/44631 Nový Malín – III/44632 – v blízkosti vodní nádrže s napojením zpět na III/44638 do zastávky Vikýřovice,rozc.Nový Malín a dále ve svých trasách směr Hraběšice dle platného jízdního řádu.

Zastávka Vikýřovice,u penzionu (na silnici III/44638) nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/44636 ul. K Lužím k náhradním označníkům.

Zastávky Vikýřovice,rozc.k letištiVikýřovice,vodní nádrž nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 214