Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44631 v místní části Oskava – Mostkov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
25. 7. 2022 0:00 - 16. 12. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/44631 v místní části Oskava – Mostkov

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/44631 v místě mostu ev. č. 44631-5 v obci Oskava, místní část Mostkov.

Termín uzavírky: od 25. 7. 2022 do 13. 11. 2022 16. 12. 2022 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930204 a 930205 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následující objízdných trasách:

 

Linka 930204 (pouze spoje č. 3, 9, 15, 2, 18 a 28 provozované v pracovních dnech)

Spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Oskava,hotel Rabštýn dále po silnici III/37010 s náhradní obsluhou stávajících zastávek Oskava,ObÚOskava,Nemrlov,kaple do zastávky Oskava,Nemrlov,rozc.Mostkov a dále ve svých trasách směr Libina dle platného jízdního řádu.

Zastávky Oskava,hřbitov; Oskava,Mostkov,rozc.Václavov; Oskava,Mostkov,kaple nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 930205 (pouze spoj č. 2 provozovaný pouze v pracovních dnech)

Spoj bude vedený po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Oskava,hotel Rabštýn dále po silnici III/37010 – s odbočením vpravo na silnici III/37011 s náhradní obsluhou stávajících zastávek Oskava,hřbitovOskava,Mostkov,rozc.Václavov – s odbočením vpravo na silnici III/44631 do zastávky Oskava,Václavov,rekr.stř. a dále ve své trase směr Šumperk dle platného jízdního řádu.

Zastávky Oskava,ObÚ; Oskava,Nemrlov,kaple; Oskava,Nemrlov,rozc.MostkovOskava,Mostkov,kaple nebudou tímto spojem obsluhovány s náhradou ve stávajících zastávkách Oskava,hřbitovOskava,Mostkov,rozc.Václavov.

V důsledku této úplné uzavírky a absence vhodného místa k bezpečnému otáčení autobusů zůstane místní část Oskava – Mostkov zcela bez dopravní obslužnosti a její obyvatelé budou muset docházet na nejblíže obsluhované zastávky Oskava,Nemrlov,rozc.Mostkov nebo Oskava,Mostkov,rozc.Václavov.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 204Linka 205