Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44620 v obci Lhota nad Moravou

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
6. 5. 2019 - 30. 9. 2019

Úplná uzavírka silnice III/44620 v obci Lhota nad Moravou

Z důvodu výstavby kanalizace bude omezené odbavování autobusových zastávek v obci Lhota nad Moravou.
 
Termín uzavírky: od 6.5. do 30.9.2019
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890308 a 890310 dopravce ARRIVA Morava a.s.
 
Zmíněným úsekem bude umožněn průjezd spojům uvedených linek okolo pracovního místa po volné části vozovky. Příčné překopy vozovky budou přemostěny provizorní mostní konstrukcí.
 
V závislosti na průběhu stavebních prací bude nutné obousměrně přemístit stávající zastávku Náklo,Lhota nad Moravou,náves k náhradním označníkům:
  • ve směru Střeň před pohostinství Pod Lipou, č.p.4
  • ve směru Náklo před obchod č.p.19