Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44613 v obci Štěpánov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
13. 8. 2022 0:00 - 14. 8. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/44613 v obci Štěpánov

Z důvodu konání kulturně – společenské akce „Hodové slavnosti sv. Vavřince 2022“ dojde k úplné uzavírce silnice III/44613 v obci Štěpánov.

Termín uzavírky: od 13. 8. 2022 (od 7.15 hod.) do 14. 8. 2022 (do 19.00 hod.)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 891364 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase od MěÚ Štěpánov (III/44618 ul. Horní), kde náhradou obslouží přemístěnou zastávku Štepánov,kino – III/44613a ul. U Parku (ulice bude zobousměrněna) – III/44613 Liboš – III/44615 – s odbočením na III/44616 Benátky – s napojením na III/4468 směr Březce do zastávky Štěpánov,Březce,kaple, případně dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 511, 313, 23, 521, 526 a 524 budou ve Štěpánově provádět manipulační otáčení na autobusové točně u zastávky Štěpánov,Novoveská.

 

Zastávka Štěpánov,kino nebude obsluhována v původní poloze, ale bude obousměrně přemístěna o cca 230 m zpět k náhradnímu označníku na silnici III/44618 (ul. Horní) do prostoru před MěÚ.

Zastávky Štěpánov,u Salvie a Štěpánov,Březecká nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně 5 minut.