Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4451 v obci Paseka

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 8. 2018 - 27. 9. 2018

Paseka, úplná uzavírka silnice III/4451

Z důvodu uzavírky silnice III/4451 v obci Paseka,v termínu od 1.8.2018 do 27.9.2018, budou dotčené linky vedeny po objízdné trase takto:

linka 890322 – ve směru z Haukovic odbočí v Pasece vlevo na silnici III/44418, dále po III/44419 a III/4451 na zastávku Paseka,sanatorium (otáčení na parkovišti), dále dle licence. Objízdná trasa je obousměrná. Budou vynechány zastávky Paseka,rozc. a Paseka,u Elšíků. Zastávka Paseka,u mostu bude přemístěna k náhradnímu označníku.

linka 890324 – ve směru do Uničova obslouží místo zastávky Paseka,rozc. zastávku Paseka,kult.dům u náhradního označníku ve směru na Dlouhou Loučku  a z této po silnicích III/44417, III/44418, III/44419 a III/4451 na zastávku Paseka,sanatorium. Objízdná trasa je obousměrná.

linka 890326 – u spojů ve směru z Haukovic odbočí v Pasece vlevo na silnici III/44418 dále po III/44419 a III/4451 na zastávku Paseka,sanatorium (otáčení na parkovišti), dále dle licence. Objízdná trasa je obousměrná. Budou vynechány zastávky Paseka, rozc., Paseka, u Elšíků.

U spojů jedoucích do zastávky Paseka,hor.konec je objízdná trasa ze zastávky Paseka,sanatorium po silnicích III/4451, III/44419, III/44418 a III/44417. Zastávka Paseka,rozc. bude nahrazena zastávkou Paseka,kult. dům. Objízdná trasa je obousměrná.

linka 890332 – ve směru od Uničova obslouží místo zastávky Paseka,rozc zastávku Paseka,kult.dům a dále po silnicích III/44418, III/44419 a III/4451 na zastávku Paseka,sanatorium. Objízdná trasa je obousměrná.

Pro linky 890322, 890324, 890326 a 890332 budou vydány výlukové JŘ.

Dotčené spoje linek 850883 a 950154 dopravce ARRIVA MORAVA pojedou ze zastávky Paseka,sanatorium přes Dlouhou Loučku do Paseky, kde místo zastávky Paseka,rozcestí obslouží zastávku Paseka,kulturní dům.  

 

Dotčené linky: 890322 Uničov-Újezd-Dlouhá Loučka, 890324 Uničov-Řídeč-Šternberk , 890326 Uničov-Dlouhá Loučka-Paseka-Uničov a 890332 Paseka-Řídeč-Šternberk dopravce VOJTILA TRANS a 850883, 950154 dopravce ARRIVA MORAVA .