Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4451 Tvrdkov – Ruda

Změna v autobusové dopravě
29. 6. 2020 - 31. 8. 2020

Úplná uzavírka silnice III/4451 Tvrdkov – Ruda

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/4451 v úseku Tvrdkov – Ruda.

Termín uzavírky: od 29.6. do 31.8.2020

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890922 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

29.6. – 7.8.2020 a 17.8. – 31.8.2020 úplná uzavírka mimo BUS

8.8. – 16.8.2020 úplná uzavírka včetně BUS – pokládka živičných vrstev

Samotný realizovaný úsek stavby se nachází na území Moravskoslezského kraje, nicméně úplná uzavírka „včetně BUS“ ovlivňuje dopravní obslužnost obcí i na území Olomouckého kraje.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 29.6. – 7.8.2020 a 17.8. – 31.8.2020 úplná uzavírka mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky v prostoru stavby.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platného jízdního řádu.

 

V termínu 8.8. – 16.8.2020 úplná uzavírka včetně BUS – pokládka živičných vrstev

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Dlouhá Loučka,rozc. – dále po III/4451 Na Křivou – vlevo po místní komunikaci Na Křivou – Plinkout po místní komunikaci na III/4491 – vpravo na III/44629 Břevenec – vpravo na II/370 okolo MitorínkuTvrdkov do zastávky Tvrdkov,kostel s dále ve své trase dle licence.

Autobusové zastávky Dlouhá Loučka,Křivá; Tvrdkov,Ruda,rest.; Tvrdkov,Ruda,hájenka nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním 7 – 10 minut.