Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44443 z Jívové do Domašova nad Bystřicí

Změna v autobusové dopravě
9. 9. 2019 - 30. 11. 2019

Úplná uzavírka silnice III/44443 z Jívové do Domašova nad Bystřicí

Z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 44443-2 na silnici III/44443 z obce Jívová směr Domašov nad Bystřicí bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 9.9. do 30.11.2019

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890328 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří fází:

  1. fáze:   9.9. – 15.9.2019
  2. fáze: 16.9. – 6.10.2019
  3. fáze:   7.10. – 30.11.2019

Uvedeným úsekem jsou vedeny pouze sp. č. 7, 14, 24 zmíněné linky, které jsou v současné době ovlivněny souběžnou uzavírkou silnic III/44311, III/44434, III/44443 v obci Jívová v termínu pro BUS do 15.9.2019 a jsou vedeny z Jívové po obousměrné objízdné trase silnicí III/44434 Hraničné Petrovice – silnice II/444 – v Domašově do zastávky Domašov,žel.st., mimo předmětný úsek silnice s mostem ev.č.44443-2.

Po ukončení zmiňované úplné uzavírky v obci Jívová – intavilán (plán pro BUS do 15.9.2019) budou uvedené sp. č. 7, 14, 24 zmíněné linky 890328 stále vedeny po výše uvedené objízdné trase. Toto bude zapracováno v upraveném výlukovém JŘ s platností od 16.9.2019.

 

Na tuto linku je již vydaný výlukový jízdní řád, který je ovlivněný další souběžnou uzavírkou v Domašově u Šternberka s platností od 5.8.2019 do 30.11.2019, informace o uzavírce naleznete zde.