Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44434 v obci Domašov u Šternberka – průtah obcí

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
5. 8. 2019 - 30. 11. 2019

Úplná uzavírka silnice III/44434 v obci Domašov u Šternberka – průtah obcí

Z důvodu celkové rekonstrukce silnice III/44434 v obci Domašov u Šternberka bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.
Termín uzavírky: od 5.8. do 30.11.2019
Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890328 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
Stavební práce jsou rozděleny do dvou fází:
1. fáze:   5.8.2019 – 15.9.2019
2. fáze: 16.9.2019 – 30.11.2019
V termínu 1. fáze:
nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze Šternberku po silnici I/46 ul. Jívavská – I/46 Lipina s odbočením na silnici II/444 – II/444 Těšíkov s odbočením na místní komunikaci okolo vrcholu Větrník směr Domašov u Št. – křižovatka místní komunikace se silnicí III/44434 před Domašovem u Št. a dále ve své trase směr Bělkovické údolímimo zajíždění do Domašova u Št.
Zastávka Domašov u Šternberka.chat.oblast bude obousměrně zrušena bez náhrady.
Zastávka  Domašov u Šternberka,nám. bude obousměrně zrušena s náhradou u přenosných označníků na místní komunikaci směr Těšíkov u křižovatky se silnicí III/44434 před Domašovem u Št.
V termínu 2. fáze:
nebude uvedeným úsekem ve směru od Šternberka umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze Šternberku po silnici I/46 ul. Jívavská – I/46 Lipina s odbočením na silnici II/444 – II/444 Těšíkov s odbočením na místní komunikaci okolo vrcholu Větrník směr Domašov u Št. – a dále po silnici III/44434 do Domašova u Št., kde se otočí okolo místního kostela sv. Martina a budou pokračovat ve své trase směr Bělkovické údolí.
Ve směru od Bělkovického údolí do Domašova u Št. (pouze ke kostelu sv. Martina) bude umožněn částečný průjezd spojům zmíněné linky, okolo „pracovního místa“ po volné části vozovky.
Zastávka Domašov u Šternberka.chat.oblast bude obousměrně zrušena bez náhrady.
Zastávka  Domašov u Šternberka,nám. bude obousměrně obsluhována již v původní poloze.
Pro zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový JŘ s platností od 5.8.2019, ve kterém bude upřesněna obslužnost jednotlivých zastávek, vedení spojů a jejich časová poloha, viz níže pod článkem.
V současné době je na zmíněnou linku vydaný výlukový JŘ v souvislosti s jinou uzavírkou v obci Jívová, která by měla být ukončena k 15.9.2019. Po tomto datu bude zveřejněný další, přepracovaný výlukový JŘ uvedené linky.

Sdílejte článek