Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44429 u obce Horní Žleb

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
7. 7. 2020 - 30. 11. 2020

Úplná uzavírka silnice III/44429 u obce Horní Žleb

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/44429 v místě mostu ev. č. 44429-6 u obce Horní Žleb.

Termín uzavírky: od 7.7. do 30.11.2020

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890331 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase po otočení v Dolním Žlebu ze zastávky Šternberk,Dolní Žleb,rest. – zpět po III/44429 Šternberk – III/44429 ul. Hvězdné údolí, Šternberk – ul. Dvorská s obsluhou zastávky Šternberk,Dvorská / nebo přímo po II/445 okružní křižovatka – II/445 ul. Uničovská – ul. Krampolova – ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská – I/46 Lipina – I/46 Horní Loděnice – III/44430 Dalov – III/44429 Horní Žleb, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Šternberk,Horní Žleb – a dále ve své trase směr Moravský Beroun.

Spojení Dolního Žlebu se Šternberkem budou ve vybraných časech zajišťovat i nové přímé spoje v rámci připravovaného výlukového jízdního řádu.

Zastávka Šternberk,Horní Žleb nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna k náhradnímu označníku o cca 90 m dále do prostoru křižovatky s místní komunikací (u velkoobjemových odpadových kontejnerů).

Zastávky Šternberk,Dolní Žleb,rybník a Šternberk,Horní Žleb,kamenolom nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Dolní Žleb,rest. (směr Dalov) nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Šternberk,Dolní Žleb,rest. (směr Šternberk), která bude sloužit pro odbavení v obou směrech.

Zastávka Horní Loděnice,rest. bude obsluhována vybranými spoji dotčené linky v rámci připravovaného výlukového jízdního řádu.

 

Otáčení autobusů v Dolním Žlebu bude probíhat po místní komunikaci, kde jsou velkoobjemové odpadové kontejnery za nástupní hranou zastávky Šternberk,Dolní Žleb,rest. (směr Dalov).

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

V důsledku připravovaného výlukového jízdního řádu dojde i k úpravě na sp. č. 8 linky 890923 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.