Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44429 před obcí Horní Žleb

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
2. 6. 2021 0:00 - 31. 10. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice III/44429 před obcí Horní Žleb

Z důvodu rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/44429 v místě mostu ev.č.44429-5 před obcí Horní Žleb.

Termín uzavírky: od 2. 6. do 31. 10. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890331 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase po otočení v Dolním Žlebu ze zastávky Šternberk,Dolní Žleb,rest. – zpět po III/44429 Šternberk – III/44429 ul. Hvězdné údolí, Šternberk – ul. Dvorská s obsluhou zastávky Šternberk,Dvorská / nebo přímo po II/445 okružní křižovatka – II/445 ul. Uničovská – ul. Krampolova – ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská – I/46 Lipina – I/46 Horní Loděnice – III/44430 Dalov – III/44429 Horní Žleb, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Šternberk,Horní Žleb – a dále ve své trase směr Moravský Beroun.

Dopravní obslužnost mezi Dolním Žlebem a Šternberkem budou ve vybraných časech zajišťovat i nové přímé spoje v rámci připravovaného výlukového jízdního řádu.

 

Zastávka Šternberk,Horní Žleb nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna k náhradnímu označníku o cca 90 m dále do prostoru křižovatky s místní komunikací.

Zastávky Šternberk,Dolní Žleb,rybníkŠternberk,Horní Žleb,kamenolom nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Dolní Žleb,rest. (směr Dalov) nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Šternberk,Dolní Žleb,rest. (směr Šternberk), která bude sloužit pro odbavení v obou směrech.

Zastávka Horní Loděnice,rest. bude obsluhována vybranými spoji zmíněné linky v rámci připravovaného výlukového jízdního řádu.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Otáčení autobusů v Dolním Žlebu bude probíhat po místní komunikaci, kde jsou velkoobjemové odpadové kontejnery za nástupní hranou zastávky Šternberk,Dolní Žleb,rest. (směr Dalov).

Otáčení autobusů v Horním Žlebu bude probíhat v prostoru křižovatky s místní komunikací, kde jsou také velkoobjemové odpadové kontejnery s obsluhou náhradní zastávky Šternberk,Horní Žleb.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 331