Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44424 u obce Babice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
26. 5. 2021 0:00 - 14. 6. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice III/44424 u obce Babice

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu dojde k úplné uzavírce silnice III/44424 v místě železničního přejezdu P4213 u obce Babice.

Termín uzavírky: od 26. 5. 2021 do 14. 6. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890324 a 890332 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase za zastávky Babice,čekárna dále po silnici III/44424 – vpravo po místní komunikaci okolo areálu ZD – přes železniční přejezd P4212 – dále po místní komunikaci – s napojením na silnici III/4451 Krákořice do stávající zastávky Šternberk,Krákořice a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním do 5 minut.

 

Uvedeným úsekem silnice III/44424 je vedena i linka 854912 dopravce Transdev Morava s.r.o., která bude trasována dle výše uvedených podmínek.