Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44421 v Mladějovicích

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
7. 4. 2021 - 30. 4. 2021

Úplná uzavírka silnice III/44421 v Mladějovicích

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci železniční trati a přilehlého přejezdu dojde k úplné uzavírce silnice III/44421 v místě žel. přejezdu P4214 (směr Komárov) v Mladějovicích.

Termín uzavírky: od 7.4. do 30.4.2021

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890332 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Mladějovice,rozc. po II/444 – s odbočením na III/44424 Babice – III/4451 Krákořice – III/44421 Komárov do zastávky Komárov, kde se na přilehlé autobusové točně otočí a dále ve své trase.

Vybrané spoje této linky budou ze zastávky Komárov provádět po silnici III/44421 závlek do náhradní zastávky Mladějovice,žel.st. (odstavná plocha u žel. přejezdu P4214), kde se otočí a budou pokračovat dále ve své trase.

Zastávka Mladějovice,žel.st. bude obousměrně přemístěna o cca 30m vpřed směr Komárov na odstavnou plochu a obsluhována pouze vybranými spoji.

Zastávka Mladějovice,kostel nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek, viz níže pod článkem.