Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4442 v úseku Loštice – Moravičany

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
11. 4. 2023 0:00 - 30. 9. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4442 v úseku Loštice - Moravičany

Z důvodu rekonstrukce komunikace dojde k úplné uzavírce silnice III/4442 v úseku Loštice – Moravičany.

Termín uzavírky: od 11. 4. 2023 do 31. 8. 2023 30. 9. 2023 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 933245, 933247 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 933247

Spoje budou vedeny ze zastávky Loštice,nám. obousměrnou objízdnou trasou II/635 ul. Olomoucká – III/4444 Moravičany, MČ Doubravice – III/4441 Moravičany – III/4443 do náhradní zastávky Moravičany,most a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Loštice,škola, Loštice,Metrie, Moravičany,náves nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Moravičany,Doubravice  bude obousměrně zavedena do výlukového jízdního řádu této linky a bude obsluhována  pouze vybranými spoji.

Zastávka Moravičany,most nebude (v obou směrech) obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/4443 na chodník před provozovnu COOP, v opačném  směru před RD č. p. 370.

Linka 933245

Spoje č. 13 a č. 15 budou vedeny ze zastávky Moravičany,náves jednosměrnou objízdnou trasou III/4441 – Moravičany, MČ Doubravice – III/4444 – II/635 Loštice ul. Olomoucká – III/37322 ul. nám. Míru s obsluhou zastávky Loštice,nám. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Loštice,Metrie nebude obsluhována bez náhrady.

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Aktuálně v termínu od 25. 9. 2023 do 30. 9. 2023

Linka 933245

Spoje č. 13 a č. 15 budou vedeny ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 247