Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44419 v obci Újezd

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
5. 6. 2021 0:00 - 19. 7. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice III/44419 v obci Újezd

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu dojde k úplné uzavírce silnice III/44419 v místě žel. přejezdu P4216 v obci Újezd (u Uničova).

Termín uzavírky: od 5. 6. 2021 do 19. 7. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890322, 890326 a 890332 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase z náhradní zastávky Újezd,rest.Jednota – po silnicích III/44419 – II/444 Brníčko – III/44417 do náhradní zastávky Újezd,Haukovice,Jednota a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Prostor plochy parkoviště u náhradní zastávky Újezd,rest.Jednota budou autobusy VLD využívat i k otáčení, případně k vyčkávání odjezdů následných spojů. Stejně tak budou tuto zastávku obsluhovat i autobusy NAD za výluku železniční trati č. 290 Uničov – Šternberk.

 

Zastávky Újezd,u ČíhalovéhoÚjezd,žel.st. nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Újezd,rest.Jednota nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 20 m na přilehlé parkoviště prodejny COOP k náhradním označníkům.

Zastávka Újezd,Haukovice,Jednota nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 400 m zpět do prostoru křižovatky silnici III/44419 a III/44417 k náhradním označníkům.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 322Linka 326Linka 332