Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44412 u obce Troubelice

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
25. 6. 2022 0:00 - 24. 7. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/44412 u obce Troubelice

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu na trati č. 290 dojde k úplné uzavírce silnice III/44412 v místě železničního přejezdu P4225 v blízkosti obce Troubelice.

Termín uzavírky: od 25. 6. 2022 do 24. 7. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890327 dopravce VOJTILA Trans s. r. o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/44412 nebude umožněn průjezd spojům (pouze spoje č. 2 a 3 – „školní spoje“) zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze silnice III/44412 – vpravo po místní komunikaci přes železniční přejezd P4226 směr místní část Dědinka – s napojením na III/44413 do stávající konečné zastávky Troubelice,Dědinka,náves.

Zastávka Troubelice,žel.st. nebude spojem č. 2 této linky obsluhována bez náhrady.

 

Na zmíněnou linku bude v termínu od 25. 6. 2022 do 30. 6. 2022 vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 327