Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44411 u obce a v obci Hlivice

Změna v autobusové dopravě
15. 7. 2019 - 15. 10. 2019

Úplná uzavírka silnice III/44411 u obce a v obci Hlivice

Z důvodu celkové rekonstrukce silnice III/44411 u obce a v obci Hlivice – průtah obcí bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Na základě nedodržení termínu zhotovitelskou stavební společností, dochází k prodloužení termínu úplné uzavírky!

Termín uzavírky: od 15.7. do 14.10.2019 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890312 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 890323 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase takto:

 

Linka 890312

bude vedena po obousměrné objízdné trase ze zastávky Medlov,Králová,náves po silnici III/44410 směr Medlov do zastávky Medlov,Hlivice,VKPP a dále ve své trase.   

Zastávka Medlov,Hlivice,náves nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Medlov,Hlivice,VKPP.

 

Linka 890323

bude vedena po obousměrné objízdné trase ze zastávky Medlov,Králová,náves po silnici III/44410 směr Medlov do zastávky Medlov,Hlivice,VKPP a dále ve své trase.   

Zastávka Medlov,Hlivice,náves nebude obsluhována s náhradou ve dvou místech:

  • ve stávající zastávce Medlov,Hlivice,VKPP
  • u náhradního označníku v křižovatce silnice III/4496 směr Úsov x místní komunikace směr Hlivice x polní cesta ZD, viz mapka níže.