Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44410 v obci Medlov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
8. 7. 2019 - 14. 7. 2019

Úplná uzavírka silnice III/44410 v obci Medlov

Z důvodu provádění reklamačních oprav silnice III/44410 v Medlově ve směru od Králové bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.
 
Termín uzavírky: od 8.7. do 14.7.2019
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890312 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 890323 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
Zmíněným úsekem nebude umožněn průjezd spojům uvedených linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase takto:
 
Linka 890312
bude vedena ze zastávky Medlov,Králová,náves po silnici III/4496 s odbočením na silnici II/444 Medlov do zastávky Medlov,čekárna a dále ve své trase.   
Zastávka Medlov,Hlivice,VKPP nebude obsluhována bez náhrady.
Zastávka Medlov,Hlivice,náves bude přemístěna do prostoru křižovatky silnice III/4496 a místní komunikace směr Hlivice.
 
Linka 890323
bude vedena ze zastávky Medlov,Králová,náves po silnici III/4496 s odbočením na silnici II/444 Medlov do zastávky Medlov,čekárna případně Medlov,hřiště (u spojů do Zadního Újezdu) a dále ve své trase.
Zastávky Medlov,Hlivice,VKPP a Medlov,u parku nebudou obsluhovány bez náhrady.
Zastávka Medlov,Hlivice,náves bude přemístěna do prostoru křižovatky silnice III/4496 a místní komunikace směr Hlivice.
 
 
Z důvodu vedení spojů dotčených linek po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním cca 5 minut.