Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44318 (ulice Nádražní) v místě železničního přejezdu v obci Hlubočky

Změna v autobusové dopravě
24. 10. 2018 - 24. 10. 2018

Železniční přejezd v obci Hlubočky – Mariánské Údolí (ulice Nádražní)

Termín uzavírky: od 7:20 hod. do 19:00 hod. dne 24. 10. 2018 (středa)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky 891343, 891348, 891349 a 891350 dopravce ARRIVA MORAVA.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Při úplné uzavírce nebude autobusům linkové osobní dopravy umožněn průjezd a dotčené spoje linek 891343, 891348, 891349 a 891350 budou vedeny po objízdné trase. Ta povede ze zastávky

Mrsklesy, kulturní dům nebo Mrsklesy, křižovatka po silnici III/44318 před obec Kovákov, kde odbočí vlevo na účelovou komunikaci do Velké Bystřice a dále do Mariánského Údolí.

Zastávka Mrsklesy,Kovákov bude obousměrně přemístěna na náhradní zastávku do blízkosti křižovatky silnice III/44318 a účelové komunikace (mezi Mrsklesy a Kovákovem).