Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44318 ul. Nádražní v Mariánském Údolí

Změna v autobusové dopravě
8. 7. 2024 0:00 - 30. 11. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice III/44318 ul. Nádražní v Mariánském Údolí

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/44318 ulice Nádražní v místě mostu ev. č. 44318-1 v obci Hlubočky, místní část Mariánské Údolí.

Termín uzavírky: od 8. 7. 2024 do 30. 11. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891343, 891348, 891349, 891350 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase z obce Mrsklesy po silnici III/44318 před obec Kovákov, kde odbočí na účelovou komunikaci „tzv. Moskevská“ s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Mrsklesy,Kovákov (zajišťují linky 343 a 349) – Velká Bystřice – III/44317 Mariánské Údolí, ul. Olomoucká – zpět na III/44318 ul. Nádražní do zastávky Hlubočky,Mariánské Údolí,MORA, kde se i otočí a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Mrsklesy,Kovákov nebude linkami 343 a 349 obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 230 m dále na účelovou komunikaci před obcí k náhradnímu označníku.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou může docházet k jejich zpoždění přibližně do 5 minut.