Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44316 ulice Žižkova ve Velké Bystřici

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 12. 2022 0:00 - 12. 12. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/44316 ulice Žižkova ve Velké Bystřici

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/44316 ul. Žižkova ve Velké Bystřici a dále ve směru Mrsklesy.

Termín uzavírky: od 1. 12. 2022 do 20. 12. 2022 10. 12. 2022 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890345 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. a 891343, 891344, 891345, 891347 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Velké Bystřice III/44317 ul. 8. května, ul. Kolárova – místní komunikace „tzv. Moskevská“ směr Mrsklesy / Kovákov – III/44318 Mrsklesy s náhradní obsluhou stávající zastávky Mrsklesy,křiž. – nově vybudovaná okružní křižovatka a dále ve svých trasách směr Přáslavice dle platných jízdních řádů.

Spoje zmíněné linky 891343 pokračující směr Mariánské Údolí budou obousměrně zajíždět do obce Mrsklesy s obsluhou zastávky Mrsklesy,křiž., kde k otáčení využijí nově vybudovanou okružní křižovatku.

 

Zastávka Mrsklesy,kulturní dům nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Mrsklesy,křiž.

 

Vzhledem ke krátkodobému dopravnímu omezení budou cestující informováni formou Přepravního opatření.