Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44311 v obci Dolany

Změna v autobusové dopravě
15. 3. 2021 - 30. 5. 2021

Úplná uzavírka silnice III/44311 v obci Dolany

Z důvodu stavebních prací na budování dešťové kanalizace dojde k částečné a úplné uzavírce na silnici III/44311 v obci Dolany.

Termín uzavírky: od 15.3. do 30.5.2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890330, 890331, 890921 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 891340, 891341, 891342, 891923 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

15.3. – 30.5.2021 – částečná uzavírka na silnici III/44311

12.4. – 9.5.2021úplná uzavírka na silnici III/44311 z okružní křižovatky směr Bělkovice

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 15.3. – 30.5.2021 – částečná uzavírka na silnici III/44311

Uvedeným stavebním úsekem bude umožněn průjezd spojům dotčených linek bez omezení.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení.


V termínu 12.4. – 9.5.2021úplná uzavírka na silnici III/44311 z okružní křižovatky směr Bělkovice

Uvedeným stavebním úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek přes okružní křižovatku přímo směr Pohořany / Jívová, ale nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek přes okružní křižovatku vlevo směr Bělkovice / Šternberk.

 

Spoje budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Spoje zmíněných linek, které pokračují z Dolan dále směr Bělkovice / Šternberk

Ve směru z Dolan do Bělkovic / Šternberka budou vedeny po jednosměrné objízdné trase z III/4436 před okružní křižovatkou vlevo na propojovací místní komunikaci okolo nákupního střediska COOP s napojením na III/44311 do stávající zastávky Dolany,rest. a dále ve svých trasách.

Ve směru z Bělkovic do Dolan budou vedeny po jednosměrné objízdné trase z III/44313 před mostem přes Dolanský potok vlevo na místní komunikaci okolo hasičárny, která bude zjednosměrněná s napojením na okružní křižovatku a výjezdem na silnici III/4436 s obsluhou náhradní zastávky Dolany,rest. a dále ve svých trasách.

Zastávka Dolany,rest. směr Bělkovice / Šternberk bude obsluhována pouze těmito spoji ve stávající poloze.

Zastávka Dolany,rest. směr Olomouc bude přemístěna do prostoru parkovacích stání v blízkosti restaurace U Bláhů.

 

Spoje zmíněných linek, které pokračují z Dolan směr Pohořany / Jívová

Obousměrně budou vedeny přes okružní křižovatku v přímém směru bez zajíždění a obsluhy stávající zastávky Dolany,rest. Spoje budou v obou směrech obsluhovat zastávku Dolany,rest. v náhradním prostoru.

Zastávka Dolany,rest. směr Olomouc bude pro tyto spoje také přemístěna do stejného prostoru parkovacích stání v blízkosti restaurace U Bláhů.

Zastávka Dolany,rest. směr Pohořany / Jívová bude přemístěna do prostoru parkovacích stání před domem č. p. 52 v blízkosti hostince Dolany Háčko.

 

Autobusy zajišťující spoje, které jsou vedeny pouze v úseku z Jívové / Pohořan do Dolan, po příjezdu do Dolan obslouží náhradní zastávku Dolany,rest. v blízkosti restaurace U Bláhů a manipulační jízdou provedou otočení přes následující okružní křižovatku u ZŠ v Dolanech.

 

Uvedeným úsekem je vedena i linka 854921 dopravce Transdev Morava s.r.o., která bude vedena po výše zmíněné objízdné trase.