Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44311 a částečná uzavírka silnic v obci Jívová

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
25. 3. 2019 - 31. 5. 2019

Úplná uzavírka silnice III/44311 a částečná uzavírka silnic III/44311, III/44443, III/44434 v obci Jívová

Z důvodu výstavby celoplošné kanalizace v obci Jívová bude docházet k omezení silničního provozu na komunikacích v obci Jívová i pro autobusovou dopravu.
 
Termín uzavírek: od 25.3. do 31.5.2019.
 
Stavební práce jsou rozděleny do tří etap:
1. etapa 25.3. – 29.3.2019 úplná uzavírka silnice III/44311 (směr Dolany) vždy od 7:30 do 16:30 hod.
2. a 3. etapa 25.3. – 31.5.2019 částečné uzavírky silnic III/44311, III/44443, III/44434 na území obce Jívová
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890328, 890341 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 891341 dopravce ARRIVA Morava a.s.
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
1.etapa
Linky 890328 a 891341
Nebudou uzavírkou dotčeny.
Linka 890341 (sp.č.5 a 7)
bude obousměrně vedena po objízdné trase ze zastávky Dolany,Véska,náves po silnici III/44311, III/44440 Bělkovice, III/44436, III/44434 Jívová na zastávku Jívová,nám.
Spoj č. 7 neobslouží zastávku Dolany,Véska,Dolní bouda bez náhrady.
Spoj č. 5 neobslouží zastávky Dolany,Véska,Dolní bouda; Dolany,Pohořany,garáž; Dolany, Pohořany, hor.konec bez náhrady.
 
2. a 3.etapa
Uvedeným linkám bude umožněný průjezd okolo posuvného pracovního místa, vždy po volné polovině vozovky. V některých místech bude silniční provoz řízený semafory.
Vlivem řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů uvedených linek cca do 5 minut.