Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44029 ul. Hranická v Hranicích, MČ Drahotuše

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
27. 2. 2023 0:00 - 8. 3. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/44029 ul. Hranická v Hranicích, MČ Drahotuše

Z důvodu výkopových prací na kanalizační přípojce k místní ZŠ dojde k úplné uzavírce silnice III/44029 ul. Hranická ve městě Hranice, místní část Drahotuše.

Termín uzavírky: od 27. 2. 2023 do 10. 3. 7. 3. 2023 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920521, 920531, 920532, 920930 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou v Hranicích I/47 okružní křižovatka – I/47 – okružní křižovatka – III/04726 ul. K Nádraží, Drahotuše – nám. Osvobození a dále následovně:

  • Spoje linek 920531 a 920532 po silnici III/44025 ul. K Nádraží s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Hranice,Drahotuše,nám. a dále ve svých trasách směr Klokočí / Milenov dle platných jízdních řádů.
  • Spoje linek 920521 a 920930 po silnici III/44029 ul. Lipnická s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Hranice,Drahotuše,nám. a dále ve svých trasách směr Slavíč / Lipník n. B. dle platných jízdních řádů.

Spoj č. 321 linky 920930 bude mimořádně obsluhovat stávající zastávku Hranice,předměstí.

 

Zastávka Hranice,Drahotuše,nám. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna do dvou náhradních prostorů:

  • ulice K Nádraží ke dvěma označníkům před budovu č. 434 (směr Klokočí) a na chodník vedle budovy č. 6 (směr Hranice)
  • ulice Lipnická ke dvěma označníkům před budovu č. 7 (směr Slavíč / Lipník n. B.) a v parkovacím stání před budovou č. 47 (směr Hranice)

Zastávky Hranice,Drahotuše,PrefaHranice,Drahotuše,autoservis nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady. Nejblíže obousměrně obsluhovanou stávající zastávkou bude Hranice,předměstí.


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 521Linka 531Linka 532Linka 930