Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44027 ulic Nádražní a Jaselská v Hranicích

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
12. 7. 2021 0:00 - 1. 10. 2021 23:59

Úplná uzavírka silnice III/44027 ulic Nádražní a Jaselská v Hranicích

Z důvodu stavebních prací při opravě kanalizace dojde k úplné uzavírce silnice III/44027 ulic Nádražní a Jaselská v Hranicích.

Termín uzavírky: od 12. 7. 2021 do 1. 10. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891345, 920521, 920531, 920532, 920533, 920534, 920535, 920536, 920537, 920538, 920539, 920928, 920929, 920930, 920949, 920950 dopravce ARRIVA MORAVA a.s., 890345 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

12. 7. – 1. 10. 2021 úplná uzavírka ul. Jaselská – mimo BUS

  6. 9. – 1. 10. 15. 9. 2021 (zkrácení termínu) úplná uzavírka sil. III/44027 ul. Nádražní a ul. Jaselská – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 12. 7. – 1. 10. 2021 – úplná uzavírka ul. Jaselská

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.


V termínu 6. 9. – 1. 10. 15. 9. 2021 (zkrácení termínu) – úplná uzavírka sil. III/44027 ul. Nádražní – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Směr od Drahotuš, Lipníku nad Bečvou

Spoje linek 890345, 891345, 920521, 920531, 920532, 920930 přijíždějící po sil. II/440 ul. tř. 1. máje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou přes mimoúrovňovou křižovatku – sil. I/47 ul. Bělotínská – okružní křižovatka „u nemocnice“ – ul. Nová – sil. III/44027 ul. Nádražní a dále ve svých trasách směr autobusová stanice.

Zastávka Hranice,Tř.1.máje bude linkami 920521, 920531, 920532 obsluhována pouze ve směru z Hranic, v opačném směru do Hranic nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Hranice,Slávie nebude linkami 920521, 920532 obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Směr od Velké, Potštátu, Partutovic, Stříteže nad Ludinou

Spoje linek 920532, 920533, 920534, 920928 přijíždějící po sil. II/440 ul. Alešova budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou dále po silnici II/440 ul. tř. 1. máje s náhradní obsluhou zastávky Hranice,Slávie – mimoúrovňovou křižovatkou na sil. I/47 ul. Bělotínská – okružní křižovatka „u nemocnice“ – ul. Nová – sil. III/44027 ul. Nádražní a dále ve svých trasách směr autobusová stanice.

Zastávka Hranice,Slávie (na ul. Nádražní) nebude linkami 920533, 920534, 920928 obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Hranice,Slávie (na ul. tř. 1. máje). Spoje těchto linek budou zastávku obsluhovat pouze ve směru do Hranic.

 

Směr od Ústí, Opatovic, Teplic nad Bečvou

Spoje linek 920536, 920537, 920538, 920539, 920949, 920950 přijíždějící po sil. II/440 ul. tř. 1. máje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou přes mimoúrovňovou křižovatku – sil. I/47 ul. Bělotínská – okružní křižovatka „u nemocnice“ – ul. Nová – sil. III/44027 ul. Nádražní a dále ve svých trasách směr autobusová stanice.

Zastávka Hranice,Tř.1.máje bude linkami 920536, 920539, 920949 obsluhována pouze ve směru z Hranic, v opačném směru do Hranic nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Hranice,Slávie nebude linkami 920536, 920538, 920539, 920949 obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Směr od Bělotína

Linka 920535

Spoje budou vedeny ve své trase do zastávky Hranice,pošta – po sil. II/440 ul. tř. 1. máje – a dále budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou přes mimoúrovňovou křižovatku – sil. I/47 ul. Bělotínská – okružní křižovatka „u nemocnice“ – ul. Nová – sil. III/44027 ul. Nádražní a dále ve svých trasách směr autobusová stanice.

Zastávka Hranice,Tř.1.máje bude touto linkou obsluhována pouze ve směru z Hranic, v opačném směru do Hranic nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Hranice,Slávie nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Linka 920929

Spoje č. 4, 7, 10, 11 budou vedeny ve své trase do zastávky Hranice,pošta – po sil. II/440 ul. tř. 1. máje – a dále budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou přes mimoúrovňovou křižovatku – sil. I/47 ul. Bělotínská – okružní křižovatka „u nemocnice“ –  ul. Nová – sil. III/44027 ul. Nádražní a dále ve svých trasách směr autobusová stanice.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 2 a 3 budou vedeny mezi zastávkami Hranice,CTP zadní brána a Hranice,aut.st. ve své trase po sil. I/47 ul. Olomoucká – dále po obousměrné objízdné trase sil. I/47 ul. Bělotínská – okružní křižovatka „u nemocnice“ –  ul. Nová – sil. III/44027 ul. Nádražní a dále ve svých trasách směr autobusová stanice.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platného jízdního řádu.

 

Na vybrané linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 521Linka 531Linka 532Linka 535Linka 536Linka 538Linka 539Linka 949