Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44023 v úseku Velká – Hrabůvka

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
4. 10. 2021 0:00 - 11. 11. 2021 23:59

Úplná uzavírka silnice III/44023 v úseku Velká – Hrabůvka

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/44023 v úseku Velká – Hrabůvka.

Termín uzavírky: od 4. 10. 2021 do 30. 11. 2021 31. 10. 2021 (předčasně ukončeno)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920532 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

Etapa I.:    4. 10. 2021 – 18. 10. 2021 úplná uzavírka III/44023 v obci Hrabůvka směr Velká

Etapa II.: 18. 10. 2021 – 31. 10. 2021 úplná uzavírka III/44023 v obci Velká směr Hrabůvka

 

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude po celou dobu uzavírky umožněn průjezd spojům č. 1, 16, 22, 23 zmíněné linky, které budou ze silnice II/440 ul. tř. 1. máje, Hranice vedeny po obousměrné objízdné trase I/47 ul. Olomoucká – III/44029 Drahotuše – III/44025 – III/44024 Klokočí – III/44024 Hrabůvka do zastávky Hrabůvka,rozc.Velká a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Hranice,Velká,náves nebude těmito spoji obousměrně obsluhována bez náhrady.


V termínu Etapa I.: 4. 10. 2021 – 18. 10. 2021 úplná uzavírka III/44023 v obci Hrabůvka směr Velká

V průběhu realizace tohoto úseku je nutné zajistit pro autobusy zmíněné linky obousměrný průjezd křižovatkou silnic III/44023 x III/44024 v obci Hrabůvka ve směru do Radíkova, aby byla zajištěna dopravní obslužnost obce Radíkov.

 

V termínu pokládky finální živičné vrstvy v prostoru křižovatky směr Radíkov dne 15. 10. 2021 v čase cca od 15:25 hod. do 19:12 hod.

V termínu pokládky budou spoje zmíněné linky předčasně ukončeny / případně budou začínat v zastávce Hrabůvka,zvonice, následné otáčení autobusů bude probíhat po místní komunikaci za obchodem COOP a okolo novostaveb s výjezdem zpět na silnici III/44024. Konkrétní omezení spojů je uvedeno v Přepravním opatření, viz níže pod článkem.

V úseku Hrabůvka – Radíkov nebudou spoje zmíněné linky provozovány.

Zastávky Hrabůvka,rozc.Velká; Radíkov,Kunzov; Radíkov,náves; Radíkov,točna nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Konkrétní omezení spojů je uvedeno v Přepravním opatření, viz níže pod článkem.


Na dotčenou linku bude, po dobu obou termínů, vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.