Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44023 v úseku Velká – Hrabůvka

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
4. 4. 2022 0:00 - 31. 5. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/44023 v úseku Velká – Hrabůvka

Z důvodu pokračujících stavebních prací na rekonstrukci povrchu vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/44023 v úseku Hranice, místní část Velká – Hrabůvka.

Termín uzavírky: od 4. 4. 2022 do 31. 5. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920532 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky (pouze spoje č. 1, 16, 22, 23), které budou ze silnice II/440 ul. tř. 1. máje, Hranice vedeny po obousměrné objízdné trase I/47 ul. Olomoucká – okružní křižovatka – I/47 – III/04726 ul. K Nádraží, Drahotuše – III/44025 ul. K Nádraží – III/44024 Klokočí – III/44024 Hrabůvka do zastávky Hrabůvka,rozc.Velká a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Hranice,Velká,náves nebude těmito spoji obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 532