Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4392 v úseku Ústí – Skalička

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
29. 9. 2020 - 15. 11. 2020

Úplná uzavírka silnice III/4392 v úseku Ústí – Skalička

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/4392 v úseku Ústí – Skalička.

Termín uzavírky: od 29.9. do 15.11.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920536, 920949 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

29.9. – 14.10.2020 a 24.10. – 15.11.2020 umožněn průjezd BUS mimo pracovní dobu stavby

15.10. – 23.10.2020 neumožněn průjezd BUS po celý den

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínech 29.9. – 14.10.2020 a 24.10. – 15.11.2020 bude umožněn průjezd BUS mimo pracovní dobu stavby

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek mimo pracovní dobu stavby, vždy od 17:00 do 7:45 hod. s obsluhou zastávek bez omezení dle platných jízdních řádů.

 

V pracovní době stavby od 7:45 do 17:00 hod.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Ústí,hřiště – dále po II/439 Horní Těšice – vlevo III/4399 průtah obcí – místní komunikace okolo vodní nádrže „Horní Těšice“ – Skalička po místní komunikaci okolo areálu ZD Skalagro a.s., fotbalového hřiště – v křižovatce „u Kříže“ vpravo na III/4392 do zastávky Skalička,škola a dále ve svých trasách.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

V termínu 15.10. – 23.10.2020 – nebude umožněn průjezd BUS po celý den

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Ústí,hřiště – dále po II/439 Horní Těšice – vlevo III/4399 průtah obcí – místní komunikaci okolo vodní nádrže „Horní Těšice“ – Skalička po místní komunikaci okolo areálu ZD Skalagro a.s., fotbalového hřiště – v křižovatce „u Kříže“ vpravo na III/4392 do zastávky Skalička,škola a dále ve svých trasách.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

Na dotčené linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.