Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4388 Býškovice – Horní Újezd

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
26. 7. 2021 0:00 - 24. 10. 2022 23:59

Úplná uzavírka silnice III/4388 Býškovice – Horní Újezd

Z důvodu stavebních prací na opravě vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/4388 mezi obcemi Býškovice a Horní Újezd.

Termín uzavírky: od 2. 8. 2021 do 31. 10. 2022 23. 10. 2022 (zkrácení termínu) 

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920943 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. a 920950 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/4388 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následující objízdné trase:

 

Linka 920943

Spoje budou vedeny ze zastávky Horní Újezd,točna obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/43811 Vítonice – II/438 Býškovice s obsluhou stávající zastávky Býškovice,DESTA, poté se otočí na přilehlé autobusové točně a budou pokračovat zpět po silnici II/438 Vítonice a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Pouze vybrané spoje zajistí v Býškovicích přepravu školáků a budou vedeny v Býškovicích po II/438 – vpravo propojovací místní komunikací okolo kaple sv. Anny – na III/4387, kde na chodníku v blízkosti obecního úřadu obslouží náhradní zastávku Býškovice,Obecní dům a budou pokračovat dále po III/4387 – zpět na II/438 s napojením na výše uvedenou objízdnou trasu.

Zastávka Býškovice,Obecní dům nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady, pouze vybrané spoje ve školní dny obslouží tuto zastávku v náhradní poloze na chodníku v blízkosti OÚ.

 

Linka 920950

Spoje č. 16, 201, 204, 207, 208, 213, 214, 217, 218 budou vedeny ze zastávky Horní Újezd,točna obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/43811 Vítonice – II/438 Býškovice s obsluhou stávající zastávky Býškovice,DESTA, poté se otočí na přilehlé autobusové točně a budou pokračovat zpět po silnici II/438 Vítonice a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 7 bude veden ze zastávky Horní Újezd,točna jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/43811 Vítonice – II/438 Býškovice s obsluhou stávající zastávky Býškovice,DESTA.

Zastávka Býškovice,Obecní dům nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Uvedeným úsekem silnice III/4388 jsou vedeny i linky 771943, 771950 dopravce Z-Group bus a. s., které budou trasovány za stejných, výše uvedených podmínek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 943Linka 950