Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4382 v úseku Hranice, MČ Valšovice – Paršovice

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 8. 2022 0:00 - 31. 8. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4382 v úseku Hranice, MČ Valšovice – Paršovice

Z důvodu rekonstrukce propustku dojde k úplné uzavírce silnice III/4382 v úseku Hranice, místní část Valšovice – Paršovice.

Termín uzavírky: od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920539 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky (mimo sp. č. 1 a 13), které budou ze zastávky Hranice,Čs.armády vedeny obousměrnou objízdnou trasou I/35 třída Československé armády s náhradní obsluhou stávající zastávky Hranice,Pod farou – Smetanovo nábřeží – ul. Teplická s náhradní obsluhou stávající zastávky Teplice n.Bečvou,lázně (pouze ve směru Opatovice) – ul. U Teplic s náhradní obsluhou stávající zastávky Teplice n.Bečvou,žel.st. (pouze ve směru Hranice) – II/438 Opatovice – III/4381 ul. Záhorská, Opatovice – III/4381 Paršovice do zastávky Paršovice,kostel a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Zastávka Hranice,Motošín nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Hranice,Pod farou.

Zastávky Hranice,Sady; Teplice n.Bečvou,sanatorium Janáček; Teplice n.Bečvou,MoravanTeplice n.Bečvou,Zbrašov nebudou obousměrně obsluhovány s náhradou ve stávajících zastávkách Teplice n.Bečvou,lázně (směr Opatovice) a Teplice n.Bečvou,žel.st. (směr Hranice).

Zastávka Hranice,Valšovice,náves nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Spoje č. 1 a 13 budou vedeny ve svých trasách bez omezení.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Dopravní obslužnost v úseku Hranice – místní část Valšovice bude zajišťovat město Hranice rozšířením objemu spojů v rámci autobusových linek MHD Hranice.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 539