Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4381 v obci Opatovice

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
12. 4. 2021 - 15. 8. 2021

Úplná uzavírka silnice III/4381 v obci Opatovice

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/4381 v místě mostu ev. č. 4381-1 v obci Opatovice ve směru na Paršovice.

Termín uzavírky: od 12.4. do 15.8.2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920539, 920950 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

12.4. – 25.4.2021 – úplná uzavírka mimo BUS

26.4. – 15.8.2021 – úplná uzavírka včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 12.4. – 25.4.2021 – úplná uzavírka mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky v pracovním úseku, který bude označen přechodným dopravním značením.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení.


V termínu 26.4. – 15.8.2021 – úplná uzavírka včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Opatovice,rest. dále po II/438 do Býškovic – vpravo III/4385 s obsluhou zastávky Býškovice,rozc.Rakov – III/4385 Rakov, Paršovice a po otočení za kulturním domem do zastávky Paršovice,kostel a dále ve svých trasách dle licencí.

Obsluha zastávky Paršovice,kostel bude obousměrně zachována beze změny.

Prostor určený k otáčení autobusů v Paršovicích za kulturním domem bude vytýčen a označen přechodným dopravním značením.

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Uvedeným úsekem je vedena i linka 771950 Bystřice p. Host. – Hranice dopravce KRODOS BUS a.s., která bude vedena po výše uvedené objízdné trase.