Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4381 v obci Opatovice

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
12. 4. 2021 0:00 - 31. 10. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4381 v obci Opatovice

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/4381 v místě mostu ev. č. 4381-1 v obci Opatovice ve směru na Paršovice.

Termín uzavírky: od 12. 4. 2021 do 31. 10. 19. 10. 2021 (zkrácení termínu pro BUS)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920539, 920950 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

12. 4. – 25. 4. 2021 – úplná uzavírka mimo BUS

26. 4. – 19. 10. 2021 – úplná uzavírka včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 12. 4. – 25. 4. 2021 – úplná uzavírka mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky v pracovním úseku, který bude označen přechodným dopravním značením.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení.


V termínu 26.4. – 6.7.2021 – úplná uzavírka včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Opatovice,rest. dále po II/438 do Býškovic – vpravo III/4385 s obsluhou zastávky Býškovice,rozc.Rakov – III/4385 Rakov, Paršovice a po otočení za kulturním domem do zastávky Paršovice,kostel a dále ve svých trasách dle licencí.

Obsluha zastávky Paršovice,kostel bude obousměrně zachována beze změny.

Prostor určený k otáčení autobusů v Paršovicích za kulturním domem bude vytýčen a označen přechodným dopravním značením.

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


V termínu 7.7. – 19.10.2021 – úplná uzavírka včetně BUS

V uvedeném termínu dochází ke zrušení možnosti otáčení za kulturním domem v obci Paršovice, které bude představovat pro autobusy prodloužení současné objízdné trasy. 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Opatovice,rest. dále po II/438 do Býškovic – vpravo III/4385 s náhradní obsluhou stávající zastávky Býškovice,rozc.Rakov – III/4385 Rakov, Paršovice s náhradní obsluhou stávající zastávky Paršovice,kostel (směr Hranice) a v obci dále po III/4381 – III/4383 zpět do Rakova s napojením na III/4385 a dále ve svých trasách dle licencí.

V důsledku znemožnění otáčení autobusů dotčených linek za kulturním domem v obci Paršovice není možné zajistit odbavování zastávky Paršovice,kostel všemi spoji zmíněných linek ve správném směru, jako doposud.

Spoje č. 19 a 7 linky 920539 přijíždějící do Paršovic od Opatovic obslouží zastávku Paršovice,kostel (směr Hranice v blízkosti samoobsluhy).

Spoj č. 13 linky 920539 přijíždějící do Paršovic od Opatovic a pokračující do Soběchleb obslouží zastávku Paršovice,kostel (směr Hranice v blízkosti samoobsluhy).

Spoje linky 920539 přijíždějící z / do Valšovic budou zastávku Paršovice,kostel obsluhovat stejně v obou směrech.

Spoje linky 920950 přijíždějící do / z  Paršovic od / do Opatovic obslouží v obou směrech pouze zastávku Paršovice,kostel (směr Hranice v blízkosti samoobsluhy).

 

Zastávka Paršovice,kostel (směr Rakov, vedle budovy OÚ) bude obsluhována pouze spoji linky 920539 přijíždějícími ve směru od Vlašovic.

Zastávka Paršovice,kostel (směr Hranice, v blízkosti samoobsluhy) bude obsluhována všemi spoji linky 920950spoji linky 920539 přijíždějícími ve směru od Opatovic a všemi spoji ve směru do Valšovic.

 

Na dotčené linky budou (s platností od 7. 7. 2021) vypracovány výlukové JŘ, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.  


Uvedeným úsekem je vedena i linka 771950 Bystřice p. Host. – Hranice dopravce KRODOS BUS a.s., která bude vedena po výše uvedené objízdné trase.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 539Linka 950