Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/43724 ulice Mlýnská v obci Dřevohostice

Změna v autobusové dopravě
29. 4. 2024 0:00 - 30. 7. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice III/43724 ulice Mlýnská v obci Dřevohostice

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/43724 ulice Mlýnská v místě mostu ev. č. 43724-1 v obci Dřevohostice směr Radkovy.

Termín uzavírky: od 29. 4. 2024 do 30. 7. 2024

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920943 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou ze zastávky Radkovy,rest. vedeny obousměrnou objízdnou trasou u pohostinství po místní komunikaci okolo areálu ZD – účelová komunikace podél potoku Lutětínka do Dřevohostic – místní komunikace okolo areálu ZD – u budovy č. p. 482 vpravo po jednosměrné místní komunikaci okolo říčky Bystřičky a ul. Chaloupky (v opačném směru po jednosměrné místní komunikaci okolo RD č. p. 291) – s výjezdem na II/150 ul. Bystřická – III/49010 ul. Holešovská do zastávky Dřevohostice,nám. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně do 5 minut.