Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4368 v obci Lazníky

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
27. 11. 2018 - 27. 11. 2018

Úplná uzavírka silnice III/4368 v obci Lazníky

Termíny uzavírek:

dne 27.11.2018 a to od 8:00 do 17:00 hodin.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky 891350, 920515, 920517 dopravce ARRIVA MORAVA.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Z důvodu pokládky finální vrstvy živice v obci Lazníky nebude umožněn průjezd autobusovým linkám od křižovatky u zastávky Lazníky, náves po křižovatku směr Tršice a Lazníčky.

Linka 891350 bude obousměrně vedena ze zastávky Lazníčky, kaple po silnici III/43617 do Výklek a dále po silnici III/43613 okolo osady Svrčov do zst. Lazníky, náves, která bude nahrazovat zst. Lazníky, mlýn. Lince bude umožněno otáčení autobusů na točně v prostoru zastávky Lazníky, náves. Zastávky Lazníčky, mlýn a Lazníky, mlýn nebudou obsluhovány.

Linka 920515 bude obousměrně vedena ze zastávky Lazníky, náves po silnici III/43613 okolo osady Svrčov do Výklek a dále po silnici III/43617 do zastávky Lazníčky, kaple, kde se otočí a po silnici III/43617 zpět do Výklek a dále dle platného JŘ. Zastávky Lazníky, mlýn a Lazníčky, mlýn nebudou obsluhovány bez náhrady.

Linka 920517 bude vedena bez omezení a bude jí umožněno otáčení autobusů na točně v prostoru zastávky Lazníky,náves. Všechny zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.