Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4365 v obci Svésedlice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 6. 2021 0:00 - 30. 6. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4365 v obci Svésedlice

Z důvodu rekonstrukce silnice po proběhlé výstavbě vodovodu dojde k úplné uzavírce silnice III/4365 v obci Svésedlice – průtah obcí.

Termín uzavírky: od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891347 a 891348 dopravce ARRIVA MORAVA a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří etap:

Etapa 1:   1. 6. 2021 –   9. 6. 2021 (úplná uzavírka – mimo BUS)

Etapa 2: 10. 6. 2021 – 16. 6. 2021 (úplná uzavírka – včetně BUS)

Etapa 3: 28. 6. 2021 – 30. 6. 2021 (úplná uzavírka – včetně BUS, vždy od 7:30 do 12:30 hod.)

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu Etapy 1: 1. 6. 2021 –   9. 6. 2021 (úplná uzavírka – mimo BUS)

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavebního úseku.

Autobusová zastávka Svésedlice,ObÚ bude obousměrně obsluhována bez omezení dle platných jízdních řádů.


V termínu Etapy 2: 10. 6. 2021 – 16. 6. 2021 (úplná uzavírka – včetně BUS)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 891347

Spoje č. 1, 13, 14, 15, 2, 23, 24, 25, 29, 42, 43, 6 budou vedeny ze zastávky Doloplazy,u lípy obousměrnou objízdnou trasou po silnicích II/436 – II/437 Kocourovec, Přáslavice – III/44318 – III/4366 – III/4365 s náhradní obsluhou stávající zastávky Svésedlice,rozc. a dále ve svých trasách směr Velká Bystřice.

Spoje č. 10 a č. 16 budou vedeny ze zastávky Doloplazy,u lípy jednosměrnou objízdnou trasou po silnicích II/436 – II/437 Kocourovec, Přáslavice – III/44318 – III/4366 – III/4365, kde se otočí v prostoru křižovatky se silnici III/4353 – III/4365 s náhradní obsluhou stávající zastávky Svésedlice,rozc. a dále ve svých trasách směr Přáslavice.

Spoje č. 17, 18, 31, 19 nebudou vedeny do obce Svésedlice, ale náhradou budou ukončeny, případně začínat v zastávce Svésedlice,rozc. na silnici III/4365. Spoj č. 19 se bude navíc otáčet v prostoru křižovatky silnic III/4365 x III/4353 a bude pokračovat ve své trase směr Přáslavice – Kocourovec.

Spoj č. 12 nebude provádět závlek do obce Svésedlice, ale náhradou obslouží zastávku Svésedlice,rozc. na silnici III/4365 a bude pokračovat ve své trase směr Velká Bystřice.

Zastávka Svésedlice,ObÚ, nebude výše uvedenými spoji obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Svésedlice,rozc.

Víkendové spoje č. 44, 45, 4, 35, 32, 47, 36, 37, 38, 39 budou vedeny ze zastávky Doloplazy,u lípy obousměrnou objízdnou trasou po silnicích II/436 – II/437 Kocourovec, Přáslavice – III/4366 – III/44318 do zastávky Přáslavice,škola a dále ve svých trasách směr Mrsklesy.

Zastávka Svésedlice,ObÚ, nebude těmito spoji obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Linka 891348

Spoje č. 1, 12, 2, 7 budou vedeny ze zastávky Velký Týnec,Čechovice,náves po III/43621 a dále obousměrnou objízdnou trasou po silnicích III/43622 – III/4353 – III/4365 s náhradní obsluhou stávající zastávky Svésedlice,rozc. – vlevo na III/4366 a dále ve svých trasách směr Přáslavice.

Zastávka Svésedlice,ObÚ, nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Svésedlice,rozc.


V termínu Etapy 3: 28. 6. 2021 – 30. 6. 2021 (úplná uzavírka – včetně BUS, vždy od 7:30 do 12:30 hod.)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek vždy v pracovní době stavby v čase od 7:30 do 12:30 hod., kdy spoje budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 891347

Spoje č. 13, 14 budou vedeny ze zastávky Doloplazy,u lípy obousměrnou objízdnou trasou po silnicích II/436 – II/437 Kocourovec, Přáslavice – III/44318 – III/4366 – III/4365 s náhradní obsluhou stávající zastávky Svésedlice,rozc. a dále ve svých trasách směr Velká Bystřice.

Zastávka Svésedlice,ObÚ, nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Svésedlice,rozc.

Mimo tento časový úsek, tzn. od 12:30 do 7:30 hod. budou spoje zmíněných linek vedeny ve stávajících trasách přes obec Svésedlice s obsluhou zastávky Svésedlice,ObÚ bez omezení v průvodní poloze.

 

Na zmíněné linky budou v průběhu Etapy 2 vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 347Linka 348